Välkommen till Sandborgs Trädgård!

”Som trädgårdsmästare har jag alltid varit intresserad av trädgårdsdesign, färg och form. Man ska vara nyfiken och testa nya växter i trädgården. Trädgårdsarbete är ett ständigt arbete; du blir aldrig klar utan trädgården utvecklas hela tiden med nya idéer.”
Kenneth Nordling
Trädgårdsmästare och ägare av Sandborgs Trädgård